OVER DE BEWEGING

Translated by/Vertaald door Marije Feddema

V: Wat is de Beweging ter Vrijwillig Uitsterven van de Mensheid?

VHEMT (uitgesproken als vee-haa-ee-em-tee) is een beweging, niet een organisatie. Het is een beweging die voortgebracht wordt door mensen die geven om het leven op de planeet Aarde. We zijn niet gewoon een stel misantropen en anti-sociaal, of Malthusiaanse buitenbeetjes, die er een ziekelijk genoegen in scheppen als er een humanitaire ramp plaatvindt. Niets is minder waar. Vrijwillige uitsterving van de mensheid is het humane alternatief voor humanitaire rampen.

Wij blijven niet doorzeuren over hoe het menselijk ras zich heeft tentoongesteld als een hebzuchtige, amorele parasiet op de ooit gezonde oppervlakte van deze planeet. Dat type negativiteit biedt geen oplossing voor de onverbiddelijke verschrikkingen die menselijke activiteit veroorzaakt.

Echter, de Beweging biedt een bemoedigend alternatief ten aanzien van de verharde uitbuiting en grootschalige vernietiging van de Aardes ecologie.

Zoals VHEMT Vrijwilligers weten, het hoopgevende alternatief voor de uitsterving van miljoenen dier- en plantsoorten is de vrijwillige uitsterving van ŽŽn diersoort: Homo sapiens... ons.

Telkens als iemand besluit niet nog weer een mens toe te voegen aan de uitgroeiende miljarden, die al zij aan zij lopen op deze verwoeste planeet, schijnt er een straal van hoop door de mistroostigheid.

Als elk mens ervoor kiest om te stoppen met fokken, kan de Aardes biosfeer terugkeren naar haar vroegere glorie, en zullen alle overgebleven wezens vrij zijn om te leven, dood te gaan, te evolueren (als ze geloven in evolutie), en misschien uitsterven, zoals zoveel van Moeder Natuurs "experimenten" dat hebben gedaan door de eeuwen heen. De Aardes ecologie zal in goede gezondheid hersteld worden... tot de "levensvorm" die velen kennen als Gaia.

Wij zijn daar allemaal bij nodig.

Vrijwillig Uitsterven van de Mensheid Gevisualiseerd

Plaatje door Nina Paley

Kleuren door Aaron HackmannV: Meen je dat nou werkelijk?

We zijn echt vee-haa-ee-em-tee.

Velen lachen om de Beweging en denken dat we niet serieus zijn over vrijwillige uitsterving van de mensheid, maar ondanks de ernst van zowel de situatie als de beweging, is er ruimte voor humor. Sterker nog, zonder humor, wordt de Aardes conditie ondraaglijk deprimerend -- een beetje frivoliteit verlicht de ernst.

Toegegeven, flora en fauna dat in een rap tempo uitsterft en 40,000 kinderen die elke dag dood gaan zijn geen zaken waar om te lachen valt, maar noch lachen noch treuren kan dat veranderen. We kunnen wat dat betreft dan maar beter een beetje plezier hebben terwijl we werken aan en toespelen op een betere wereld.

Daarnaast zijn het terugkeren van de Aardes natuurlijke glans en het be‘indigen van onnodig lijden van de mensheid, prettige gedachten -- het heeft geen zin om te doemdenken en je in mistroostigheid te verzwelgen.V: Verwachten Vrijwilligers succesvol te zijn?

VHEMT Vrijwilligers zijn realistisch. We weten dat we nooit de dag zullen zien dat er geen mensen meer op deze planeet zijn. Onze doelstelling richt zich op de lange termijn.

Er is wel eens gesuggereerd dat er maar twee kansen zijn op dat iedereen stopt met fokken: weinig en geen. De kansen mogen zich dan wel tegen het behoud van leven op Aarde keren, maar de beslissing om te stoppen met voortplanten is nog steeds moreel correct. Inderdaad, de mate van waarschijnlijkheid dat wij niet het massale afsterven dat de mensheid bewerkstelligt, kunnen voorkomen is een erg goede reden om niet nog weer iemand tot het leven te veroordelen. De toekomst is niet wat het geweest is.

Zelfs als onze kans op slagen ŽŽn op honderd was, zouden we een poging moeten wagen. Opgeven en de mensheid maar haar gang laten gaan is ondenkbaar. Er staat teveel op het spel.

Iedere keer als iemand zich vrijwillig niet meer voortplant, mag de Beweging zichzelf als succesvol beschouwen.

Ik denk dat vrijwillige uitsterving van de mensheid misleidend of zelfs nog erger is.V: Heeft VHEMT vijanden?

Na het zien van enkele honderden TV series waarin de goeden het tegen de slechten opnemen, is het verleidelijk om de werkelijkheid ook vanuit dit, geen-draagkracht-houdende perspectief te bekijken. We zouden kunnen zoeken naar een vijand in onze strijd om deze rechtvaardige zaak, maar strict gesproken vechten we niet tegen een fysieke vijand.

Uiteindelijk zijn menselijke hebzucht, onwetendheid en onderdrukking de echte "vijanden". We kunnen meer bereiken door vrijgevigheid, bewustwording, en vrijheid aan te moedigen dan door tevergeefs tegen een vijand die van lucht gemaakt is aan proberen te schoppen.

Grote vooruitgang zal worden geboekt richting de verbetering van de kwaliteit van het leven op Aarde door hebzucht tegen te gaan met verantwoordelijkheid, onwetendheid met onderwijs, en onderdrukking met vrijheid.

Laten we de slechteriken niet 's avonds laat op straat opwachten en uitschelden, maar ze in plaats daarvan uitnodigen om samen tot een oplossing te komen.

Voorbeelden van eendracht.V: Wat is het offici‘le standpunt van VHEMT?

Aangezien de Beweging ter Vrijwillig Uitsterven van de Mensheid geen levend wezen is en zodoende geen hersenen of mond heeft, kan het geen standpunt aannemen of een mening hebben ten aanzien van iets. Het kan geen discussie aangaan, mensen zeggen wat ze moeten doen of denken, of op haar lazer krijgen hiervoor.

Vrijwillige uitsterving van de mensheid is simpelweg een concept dat toegevoegd kan worden aan bestaande geloofs- en levensovertuigingen, niet een complexe gedragscode waar men naar moet leven. Geen enkel oproerkraaierscomitŽ bepaalt welk standpunt iemand anders zou moeten aannemen.

De meeste Vrijwilligers onderschrijven de filosofie die belichaamd wordt in het motto: "Mogen we lang leven en uitsterven", maar als iemand niet lang wil leven is dat zijn zaak. Echt, de enige vereiste om een VHEMT Vrijwilliger of Aanhanger te zijn is de beslissing om niet nog een mens toe te voegen aan de huidige bevolking. Het is mogelijk dat een paar een kind verwacht en besluit VHEMT te worden. Die nieuwe mens zou dan de laatste zijn die zij geproduceerd hebben. VHEMT Aanhangers zijn niet per se voor uitsterving van de mensheid maar ze zijn het ermee eens dat in de huidige tijd niet nog meer mensen gemaakt zouden moeten worden.

Vrijwilligers verschillen dusdanig in hun religieuze, politieke, en filosofische ide‘en, dat het alleen maar tot verdeling zou leiden als we offici‘le Bewegingsstandpunten zouden gaan aannemen. Pas op voor dogmas. We spreken voor onszelf.V: Wanneer en hoe is VHEMT ooit begonnen?

De oorsprong van VHEMT dateert ver terug in de menselijke geschiedenis. Potentieel voor een beweging ter vrijwillige uitsterving van de mensheid bestaat al sinds mensenheugnis.

Toen de mensen in de Ijstijd op dieren jaagden tot zij uitstierven, moet tenminste wel ŽŽn van de Neandertalers onder hen gegromd hebben van onthutsing. Toen de Vruchtbare Halve Maan een barre woestijn, en de Ceders van Libanon opgeofferd werden voor tempels, moet haast iemand wel gedacht hebben, "dit voorspelt niets goeds," of iets met die strekking.

Toen de oude Phoenici‘rs de Sahara cre‘rden door jungles met de grond gelijk te maken om schepen te bouwen, en de Romeinen hun rijk aanwakkerden met bronnen die van heinde en ver kwamen, moet iemand ongetwijfeld opgemerkt hebben, "Humanus non gratis." Bij IEMAND moet het idee opgekomen zijn dat deze planeet beter af zou zijn zonder deze "gezellige drukte".

Tenminste, iemand anders dan de midden-oostelijke godheid, Yahweh/Jehovah/Allah. De traditie spreekt over hoe een maker-godheid, ten tijde van de prŽhistorie, zijn fout realiseerde door mensen te maken en ons uit het systeem wilde spoelen, maar in een zwak moment ŽŽn fokkende familie spaarde. Oeps!

We noemen de Beweging VHEMT, maar ongetwijfeld zijn er door de tijd heen ook andere namen aan gegeven. Geen van deze namen zijn echter opgeschreven, voor zover we weten.

Er moeten miljoenen mensen over de hele wereld zijn die onafhankelijk van elkaar tot eenzelfde conclusie komen. Een groot deel van de huidige Vrijwilligers waren al vee-haa-ee-em-tee "uitstervers" voordat ze de titel van "VHEMT" ontdekten.

De ware oorsprong van de Beweging wordt gevonden in de natuurlijke overvloed aan liefde en logica in ieder van ons. Ons aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid leidt ons in het maken van verantwoordelijke keuzes.V: Wie is de oprichter?

Niemand is de oprichter van VHEMT. Les U. Knight heeft de naam "Vrijwillig Uitsterven van de Mensheid" gegeven aan een filosofie of wereldvisie die al zolang als mensenheugnis bestaat. Het is een bewustzijn dat door de geschiedenis heen op vele plaatsen onafhankelijk tot stand gekomen is, maar ook weer verloren is gegaan in de op voortplanting gerichte maatschappij.

Zoals miljoenen andere mensen, kwam Les, geleid door liefde, tot de simpele gevolgtrekking dat Gaia beter af zou zijn zonder mensen. Hij zou als de vinder beschouwd kunnen worden, aangezien hij de Beweging ge•dentificeerd heeft en er een naam aan gegeven heeft, maar uiteindelijk komt iedereen op eigen kracht achter de waarheid.

Hoewel Les tot de internationale zegsman van de Beweging verworden is, kan niemand voor alle VHEMT Vrijwilligers spreken. Er is geen officieel standpunt achterliggend aan datgene wat de naam van de Beweging impliceert.V: We hebben kinderen. Kunnen we nog wel meedoen?

Natuurlijk. Je zult niet de enige zijn. Wanneer mensen eenmaal vatten waar VHEMT voor staat, besluiten ze de bestaande menselijke familie niet verder uit te breiden. Ze zetten hun kinderen niet onder druk om kleinkinderen aan hen te geven en ze moedigen hen aan om een verantwoordelijke keuze te maken ten aanzien van hun vruchtbaarheid.

Er is geen reden om je schuldig te voelen over het verleden. Schuldgevoel leidt niet tot positieve oplossingen. VHEMT zijn heeft niets met het verleden te maken. Het gaat om de toekomst van het leven op Aarde dat Vrijwilligers willen behouden.

De kinderen van vandaag zijn het lot van morgen. Onze kinderen hebben het potentieel om het vereiste bewustzijn te bereiken om de richting die de menselijke beschaving uitgaat te keren en de Aardes biosfeer te beginnen te herstellen. De meesten kunnen onze hulp gebruiken bij de realisatie van hun volledige potentieel.V: Zijn sommige mensen tegen VHEMT?

Op het eerste gezicht, nemen sommige mensen aan dat VHEMT Vrijwilligers en Aanhangers mensen haten en dat we willen dat iedereen zelfmoord pleegt of slachtoffer wordt van massamoord. Het is makkelijk te vergeten dat een alternatieve manier om ons aantal te reduceren gewoonweg is door er niet meer bij te maken. Baby's maken lijkt haast een blinde vlek in ons zicht op het leven te zijn.

Het idee om met zijn allen vrijwillig af te zien van voortplanting wordt meestal zonder er verder over na te denken afgedaan. Deze voorbeelden worden verderop op deze site nader uitgewerkt:

Echter, als ieder van ons lang genoeg over de situatie nadenkt, en de moeite neemt om door deze sociaal opgelegde denkbeelden heen te kijken, komen we vrijwel tot dezelfde conclusie: we zouden onszelf vrijwillig moeten uitfaseren voor het welzijn van de mensheid en de planeet.

VHEMT spreekt zich uiteraard uit tegen onvrijwillige uitsterving van welke soort dan ook, evenals elke poging tot het uitmoorden van de mensheid. Er doen zich momenteel gezamenlijke inspanningen voor die deze beide verschrikkingen ondersteunen. Bijvoorbeeld:

Het bovenstaande zou opgevat kunnen worden als de Terroristisch Beweging ter Uitmoording (extermination) van de Mensheid (THEM), maar dat getuigt van etiketten-opplakkerij en moedigt de hokjesgeest aan.

VHEMT is er op tegen wat deze mensen doen, maar het valt te betwijfelen of dit gebaar geretourneerd wordt. Echt, het heeft niet veel zin om tegen een vrijwillige beweging te zijn die niemand kwaad doet en voordelig is voor iedereen.V: Hoe doe ik mee?

VHEMT zijn is een denkwijze. Het enige dat je hoeft te doen om mee te doen is afzien van verdere voortplanting. Voor sommigen is dit een makkelijke beslissing. Voor anderen is het een groot probleem. Maar voor velen betekent meedoen aan de Beweging het maken van een groots persoonlijk offer.

De Beweging ter Vrijwillig Uitsterven van de Mensheid is geen organisatie -- er gaan geen lidmaatschapsgelden naar medewerkers die zich ergens in een kantoor bevinden. We zijn miljoenen individuen die elk doen wat hem of haar goed dunkt.

Simpel gesproken verhouden mensen zich op ŽŽn van de volgende drie manier tot VHEMT: Vrijwilliger, Aanhanger, en Potenti‘le Vrijwilliger of Aanhanger. Je wordt uitgenodigd om die rol aan te nemen die het beste bij je huidige visie op de Beweging past.

VHEMT Vrijwilliger: "Wij zouden allen vrijwillig moeten afzien van verdere voortplanting, om de uiteindelijke uitsterving van Homo sapiens tot stand te brengen."

VHEMT Aanhanger: "Het doelbewust cre‘ren van nog meer mensen is op dit moment niet te rechtvaardigen, maar uitsterving van onze soort gaat te ver."

Potenti‘le VHEMT Vrijwilliger of Aanhanger: "Leg me geen woorden in de mond. Misschien ben ik het er mee eens, misschien ook niet, en misschien wil ik er eerst graag wat meer over weten voordat ik een besluit neem."


TheseTimes

“De vee-haa-ee-em-tee stem van de Beweging ter Vrijwillig Uitsterven van de Mensheid.”

De volgende items kunnen per postorder besteld worden:

Eerdere uitgaven van These EXIT Times.
Een groot gedeelte van de inhoud van deze uitgaven is op deze website opgenomen.

Uitgave nummer EŽn: Fungeert nog steeds als een basale, elk-doel-dienende inleiding tot VHEMT. Januari 1991, 12 pagina's
Uitgave nummer Twee: Brieven van lezers stellen hen die zich alleen voelen in hun vee-haa-ee-em-tee-gevoel gerust. Een goede opvolger van nummer ŽŽn. Juli 1992, 20 pagina's.
Uitgave nummer Drie: Werd niet gedrukt om bomen te sparen. 1993, nul pagina's, wordt niet meer gedrukt.
Uitgave nummer Vier: Gedrukt op papier dat uitgespaard werd door uitgave nummer Drie niet in gedrukte vorm uit te brengen. Discussies die dieper ingaan op de problematiek waar VHEMT zich mee bezighoudt. Augustus 1994, 16 pagina's.

Invouw van het Earth First! Journal. Ontworpen voor lezers die zichzelf als milieubewust beschouwen. Enkele herdrukken van artikelen uit eerdere edities. Een visueel beter ogende inleiding tot VHEMT dan nummer EŽn, maar heeft een meer Aarde gerichte benadering. Februari 1995, vier 8.5 x 14 inch pagina's. Een fotokopieerbare fotokopie, gratis bij elke bestelling of als je een aan jezelf geadresseerde en gefrankeerde envelop opstuurt.

Bumper stickers of auto stickers

"Mogen we lang leven en uitsterven" en "Dank u for het niet fokken". Wit met groene inkt op een milieu-onvriendelijke, plastic-overgoten sticker, die lang meegaat onder barre weersomstandigheden. 11.5 x 3 inches. Extra stickers zijn bij dezelfde bestelling voor slechts de helft van de prijs verkrijgbaar.

Vrijwilligers button

Volledig kleuren versie van het VHEMT logo op een 1.25 inch plastic-overgoten metalen speld. Extra speldjes zijn bij dezelfde bestelling voor slechts de helft van de prijs verkrijgbaar.

Vrijwilligers button

Eerbetoon voor Bewezen Diensten

Erken bewezen diensten van vrienden, collega's en familie als zij besluiten niet nog meer mensen erbij te maken. Inlijstbaar certificaat, op fancy papier, 5.5 x 8.5 inches, plus een EarthSeal sticker met Les U. Knights handtekening.

VHEMT T-shirts

Kwaliteit, 100% organisch geteeld en ongebleekt katoen, goed gesneden, zwaar, verkrijgbaar in de (mannen)maten M, L, XL. Groene inkt. VHEMT logo over het midden, en de zwart-wit versie van het plaatje "Vrijwillig Uitsterven van de Mensheid Gevisualiseerd" op de achterkant met daaronder "Mogen we lang leven en uitsterven". De achterkant is een goede stille hint aan mensen achter je wanneer je ergens in de rij staat.

Handig leeg bestelformulier voor bovengenoemde items

Werd uw order als onbestelbaar geretourneerd?
De US Postal Service heeft haar fout gecorrigeerd. Gelieve het nog eens te proberen.


Het laatste nieuws over de Beweging

De VHEMT website is sinds juli 1996 beschikbaar voor bezoekers. Mensen van over de hele wereld bezoeken deze pagina's, met vertalingen in verschillende talen. Ze zeggen, "Niets is machtiger dan een idee wiens tijd gekomen is (Victor Hugo)." De Beweging maakt zeker een groeistuip door, als dat ook geldt als een vorm van macht.

Nog eens een extra impuls werd teweeggebracht door een artikel van Fox News over VHEMT. (Het zou er wel eens niet meer kunnen zijn als je dit leest). Hun plaatje was misleidend tot op het dubbelzinnige af, en liet silhouetten van mensen zien, waarvan enkelen rood omcirkeld waren met een diagonale streep erdoor. Als gevolg daarvan kregen veel lezers de indruk dat wij voorstanders zijn van moord, selectieve moord welteverstaan.

Sindsdien is Les U. Knight uitgenodigd bij vele radioprogramma's in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk om het VHEMT concept met anderen te delen. Het Fox News TV netwerk heeft Les ook als gast uitgenodigd bij het programma "Hannity and Colmes". Nancy, die inviel voor Colmes, begreep waar Les het over had, maar een willekeurig gekozen tegenspreker, namelijk Curtis Sliwa die talk shows op de New Yorkse radio presenteert, uitte de veelvoorkomende misvatting dat we voorstanders zijn van euthanasie en zelfmoord. Ons fokgedrag vormt een mentale blinde vlek als het gaat om het nadenken over de verbetering van bevolkingsdichtheden en wordt in deze visie automatisch ingevuld door dood. Door Curtis' ophemeling van onze soort tot "de meest creatieve kracht, de meest dynamische kracht, in het hele universum" zou je je haast af gaan vragen, "Wie probeer je nu voor de gek te houden?"

Andere reacties zijn uiteraard gemengd. Negatieve reacties zijn vaak het resultaat van misvattingen, dus die worden met een simpele verklaring opgelost. (Alle nieuwe misvattingen van bezoekers van de website sinds 1 januari 2001). Sommigen mensen zijn het gewoon simpelweg niet eens met het concept van ons uitfaseren. Overeenkomsten zijn veelvuldig en komen meestal van hen die al vee-haa-ee-em-tee waren over het behoud van het leven op Aarde.

Een selectie van artikelen, interviews met Les, en meer gemengde reviews: Media.

Een belangrijke doelstelling van onze website is het voortbrengen van het bewustzijn rondom het bevolkingsvraagstuk, dat tot stilstand lijkt te zijn gekomen en naar een prŽ-ZPG Inc. niveau teruggevallen lijkt te zijn. De progressievere groepen die zich met het bewustzijn rondom het bevolkingsvraagstuk bezighouden, zijn voorstanders van een ŽŽn-kind gemiddelde en een maximum van twee kinderen, maar weinig groepen, als die er al überhaupt zijn, durven voorstander te zijn van gŽŽn voortplanting.

Een documentaire door Nina Paley, met de werktitel "Dank U Voor Het Niet Fokken" is meer dan een jaar in de maak, en er is dusdanig veel vooruitgang geboekt dat promotie-activiteiten en verzoeken om fondsen gestart zijn. Voor een gratis demo, bekijk "De Ooievaar".

Een online forum voor VHEMT Vrijwilligers en Aanhangers om ide‘en gerelateerd aan de vrijwillige uitsterving van de mensheid te delen en te bediscussi‘ren loopt goed en heeft bijna 400 leden. Als je jezelf als gekwalificeerd genoeg beschouwd, bekijk dan VHEMT Vrijwilliger of VHEMT Aanhanger bovenaan voor informatie over hoe je met ons mee kunt doen. Je kunt ook kiezen om alleen speciale aankondigingen te ontvangen in plaats van mee te doen aan de online discussie.

Als je nog onbeantwoorde vragen hebt na het lezen van deze tekst, of als je op iets wilt reageren, bezoek dan eens Waarom VHEMT? en post een bericht. Andere Vrijwilligers en Aanhangers kunen op je bericht reageren en je vragen op diverse manieren beantwoorden.

Daarbij, als je een reden weet waarom ook maar iemand van nog een mens zou moeten maken, word je uitgenodigd een suggestie te doen aan Waarom fokken?

Een Contactenlijst wordt op dit moment samengesteld. Uiteindelijk hopen we contacten te hebben voor media interviews en hopen we VHEMT merchandise te hebben in regionen over de hele wereld.V: Waar kan ik meer informatie over bevokingsproblematiek krijgen?

VHEMT linkenpagina


Volgende categorie: BIOLOGIE