BIOLOGIE EN FOKKEN

Translated by/Vertaald door Marije Feddema

V: Wat is er mis met het krijgen van baby's? Hou je niet van baby's?

VHEMT Vrijwilligers houden net zoveel van baby's als ieder ander. "Het hebben van baby's" is niet zozeer het probleem -- het hebben van volwassenen is juist wat het probleem veroorzaakt. De milieuvervuiling door wegwerpluiers is niet gering, maar we zijn veel langer volwassene dan dat we kind zijn.

Mensen die zich voorstellen hoe het is om een kind te krijgen, vergeten vaak dat ze een geheel nieuw mens cre‘ren, die binnen een paar jaar als volwassene het nest verlaat.

Jeugd is een prachtige levensfase, of het nu om mensen, panda's of panters gaat. Het is echter triest als je je een situatie voorstelt waarin geen van hen er meer is. Een condorkuiken is misschien niet zo schattig als een mensenbaby, maar we zullen ŽŽn soort moeten laten gaan om de andere te kunnen laten overleven.

De welvaart van kinderen zal verbeteren als er minder van hen zijn om voor te zorgen. Als je de toekomstige wereld die we cre‘ren voor toekomstige generaties in ogenschouw neemt, kan je voortplanting zien als het verhuren van kamers in een brandend gebouw -- zo ook het verhuren aan onze kinderen.

Door bewust af te zien van het maken van nog een persoon, laten Vrijwilligers hun diepgaande liefde voor elk leven zien.

Voor een inzichtvolle en humoristische QuickTime animatie door Nina Paley, download "De Ooievaar". Zie waar baby's vandaan komen en wat er gebeurt als ze hier eenmaal aankomen.


V: Als we maar twee kinderen produceren, dan vervangen we daarmee toch alleen onszelf?

"Stop bij twee" mag dan wel een radicale uitspraak zijn geweest toen Zero Population Growth* opgericht werd in 1968, maar het was zelfs toen nauwelijks adequaat. Het zogenaamde vruchtbaarheidsvervangingsniveau van 2.1 nakomelingen per paar zou pas halverwege deze eeuw tot een werkelijke stationaire bevolkingsgroei leiden als gevolg van de impuls.

Heden ten dage is deze boodschap enigszins herzien: "Neem geen of ŽŽn, maar zorg ervoor dat je stopt bij twee."

De opmerking dat het produceren van twee nakomelingen simpelweg een paar vervangt en geen toenemend effect heeft op het milieu is te mooi om waar te zijn. We zijn geen zalmen - het is niet zo dat we werpen en vervolgens doodgaan. De meesten van ons zullen nog zien hoe ons nageslacht zich voortplant en hun nageslacht dat ook weer doet.

Wanneer een paar zich "vervangt", verdubbelt de milieuvervuiling - aangenomen dat ons kroosts leefstijl net zo milieuvriendelijk is als de onze, en dat zij zich niet verder voortplanten.

De boodschap "stop bij twee" moedigt in feite voortplanting door "gekwalificeerde" stellen aan. Hoewel een gewenst kind beter is dan een ongewenst kind, intelligent (wat dat ook zijn mag) beter is dan dom, en goed verzorgd beter dan verwaarloosd, heeft ieder van ons in deze overmatig ge•ndustrialiseerde wereld een enorme invloed op de Natuur, ongeacht deze factoren.

Bijvoorbeeld, wanneer we stoppen bij twee zou het, in termen van energieverbruik, ongeveer op hetzelfde neerkomen als wanneer een gemiddeld Oostindiaas paar stopt bij 60, of een Ethiopisch paar stopt bij duizend.

Twee is beter dan vier, en ŽŽn is twee keer zo goed als twee, maar om moedwillig meer mensen erbij te maken in de huidige tijd is moreel gezien gelijk aan het verkopen van een ligplaats aan een zinkend schip.

Ongeacht hoeveel nageslacht we wel of niet hebben geproduceerd, kunnen we beter meteen stoppen dan pas bij twee.

*Zero Population Growth - Population Connection


V: Zijn het niet de verkeerde mensen die tegenwoordig baby's maken?

Sommigen zeggen, "De verkeerde mensen krijgen tegenwoordig kinderen." Hoe vaak heb je dit niet horen zeggen? We kunnen er zeker van zijn dat ze het niet over zichzelf hebben: het zijn die verkeerde mensen. Het zijn "die domme, luie, gedegenereerden die niet zouden moeten fokken. Diegenen die te arm zijn om kinderen op te voeden, of diegenen die zo verwrongen zijn dat ze kinderen niet eens leuk vinden en ze wel eens zouden kunnen mishandelen." In zeker zin klopt dit, "slecht genetisch materiaal zou nooit haar onvolmaaktheden moeten verdubbelen."

In voorgaande visie zit impliciet de redenering verborgen dat sommige mensen de juiste mensen zijn om hun genen door te geven. Intelligent, financieel bemiddeld, verantwoordelijk, sociaal-bewuste mensen met superieure genen zouden meer van elkaar moeten maken. Immers, uiteindelijk zal iemand dat toch wel doen, nietwaar?

Kan zijn, maar zelfs als intelligentie gemeten kon worden of erfelijk zou zijn, dan nog is er geen bewijs dat de uitlaatgassen van slimme mensen minder stinken dan die van idioten. En, aangezien welvarende mensen beter in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen in materieel opzicht dan zij die economisch minder goed af zijn, zullen zij waarschijnlijk ook het milieu het meeste belasten met hun overmatige consumptie.

Sommigen zeggen dat hun religie of hun politieke stroming meer leden nodig heeft om de wereld te kunnen verbeteren, maar er is geen garantie dat nakomelingen dezelfde traditie zullen volgen als hun ouders. Integendeel, het tegenovergestelde lijkt juist de norm te zijn in de moderne maatschappij. Bovendien, als de enige mensen die een bepaald geloof of een bepaalde politieke stroming aanhangen, diegenen zijn die in die kringen geboren zijn, dan moet er haast wel iets niet kloppen aan dat geloof of die politieke stroming.

Anderen beargumenteren dat hun ras of etniciteit in de minderheid is of spoedig zal zijn als ze nu niet bijbenen. Het voort laten bestaan van de familie naam is lange tijd een rechtvaardiging voor voortplanting geweest die niet in twijfel getrokken werd, en wanneer een paar zegt dat ze "ŽŽn van hunzelf" willen hebben, bedoelen ze "er ŽŽn te maken die hun genen draagt." De gedachtengang achter deze stamlijnmentaliteit is diepgeworteld en sterk aanwezig: meer van "Ons" en minder van "Hun". Riekt dat niet naar racisme? Wanneer een paar een kind probeert te krijgen van een specifieke sekse, wordt seksime ook aangehaald. Het gaat nog verder dan elitisme om replica's van onszelf te cre‘ren terwijl er elke dag duizenden kinderen van een Ander doodgaan als gevolg van een gebrek aan verzorging.

Maar goed, het simpelweg doen toenemen van mensen met dezelfde filosofie of genen, verbetert nog niet hun status. "Fokoorlogen" tussen rivalerende groepen heeft bij bepaalde overheden de politieke macht doen verschuiven naar die van de meerderheid, echter, leden van deze groepen zijn meestal niet beter af door simpelweg de kant van de meeste stemmen te verkiezen. Fokken om aan de macht te komen is een restante van die oude traditie van massamoord die we genocide noemen. De motivatie erachter blijft hetzelfde.

Echter, zoals VHEMT Vrijwilligers weten, is het de verkeerde soort die "kinderen krijgt". Ongeacht onze oppervlakkige verschillen, zijn we allemaal Homo sapiens. Zolang het uitsterven van flora en fauna in een rap tempo voortzet, kan het doelbewust cre‘ren van nog weer een mens niet gerechtvaardigd worden.

Voorstanders van selectief fokken: Toekomstige Generaties.


V: Ik ben hoogbegaafd. Zou ik mijn genen niet door moeten geven?

Nou, zou je een minimale intelligentietest doorstaan als je een "fokvergunning" nodig zou hebben?

Beantwoord onderstaande vraag om hier achter te komen:

In het licht van 40,000 kinderen die elke dag doodgaan als gevolg van ondervoeding en het aantal diersoorten dat als gevolg van ons overmatig voortplanten uitsterft in ogenschouw nemend, denk je dat het een goed idee is om nog weer iemand als jijzelf erbij te maken?

JA

NEE

Bedankt voor het meespelen.


V: Hoe zit het met de menselijke drift tot fokken?

Mensen hebben, net als elk wezen, behoeftes die leiden tot reproductie. Onze biologische behoefte is om seks te hebben, niet om kinderen te maken. Onze "voortplantingsdrift" is dezelfde als de eekhoorns drift om bomen te planten: er is de behoefte om voedsel op te slaan, bomen zijn daar de natuurlijke resultante van. Als seks een behoefte is om voort te planten, dan is honger een behoefte om te ontlasten.

Cultureel bepaalde verlangens kunnen zo sterk zijn dat ze biologisch gezien natuurlijk lijken, maar er bestaat geen enkel evolutionair mechanisme dat tot fokken aandrijft. Waarom stoppen we pas met fokken als we zoveel kinderen hebben gekregen als we willen? Als de neiging tot fokken wordt ingegeven door instinct, hoeveel van ons zullen dan in staat zijn dit instinct op te heffen? Er zijn teveel van hen die nooit die behoefte gevoeld hebben: mutaties komen niet in dergelijk percentages voor binnen een populatie.

Doe een stap terug in de tijd en stel je dan een Homo erectus voor die de behoefte voelt om een nieuwe mens te cre‘ren. Hij zou dan moeten begrijpen dat hij daarvoor een holbewoonster nodig heeft, seksuele gemeenschap met haar moet hebben, en negen maanden moet wachten.

Als je nagaat hoe vaak onze soort de behoefte heeft aan seks, is het aannemelijk dat menselijke seksualiteit voornamelijk dient om paren emotioneel aan elkaar te binden in plaats van om voort te planten. Mensenkinderen zijn een dergelijk lange tijd kwetsbaar dat hun overleving, in prŽhistorische tijden, wel eens afgehangen zou kunnen hebben van een sterke emotionele binding tussen de ouders. Chimpansees, die biologisch gezien het meest met ons overeen zouden komen, hebben veel vaker seks uit socialiteit dan om voort te planten. Meer over chimpansees.V: Zijn er geen goede redenen voor menselijk voortplanten?
"Als kinderen enkel uit rede op deze wereld gezet zouden worden, zou het menselijk ras dan blijven voortbestaan? Zou een mens zoveel sympathie voelen voor de komende generatie dat hij haar de last van het bestaan zou besparen? Of in ieder geval niet de taak op zich nemen om haar die last in koele bloede op te leggen."

~Arthur Schopenhauer (1788-1860)
uit "De wereld een hel" (1851)

Zoals de Griekse filosoof Diogenes de hele dag met een verlichte lantaarn zocht naar een eerlijke persoon, gaat de zoektocht naar een rationele, ethische reden om nog weer een mens erbij te maken heden ten dage zonder succes door. Vraag aan iemand waarom ze van plan zijn nog weer iemand zoals zijzelf erbij te maken en ze zullen hoogstwaarschijnlijk ŽŽn van de in onderstaande tabel aangegeven redenen aandragen. Hun werkelijke redenen staan in de middelste kolom en alternatieven voor fokken om gegeven redenen staan in de rechter kolom.

Waarom fokken?

Gegeven redenen
Echte redenen
Voorgestelde alternatieven

Ik kan er niets aan doen, het is een natuurlijke behoefte.

Niet nader onderzochte motivaties.

Voor hen die hun biologische behoeftes niet onder controle kunnen houden bestaan instituties.

Ik wil onze ouders kleinkinderen geven.

Nog steeds op zoek naar ouderlijke goedkeuring.

Leef je eigen leven en moedig je ouders aan hetzelfde te doen.

Ik hou gewoon van kinderen.

Contact verloren met het kind in zichzelf en met bestaande kinderen.

Adopteer een kind. Word pleeg- of gastgezin.
Bied je aan als Grote Broer/Zus. Werk met kinderen, onderwijs.

Ik heb superieure menselijke genen.

Geen oxymoron herkennen (een oxymoron is een stijlfiguur die twee tegenovergestelde begrippen met elkaar verbindt).
Grootheidswaanzin.

Doe goede dingen met je genen in plaats van te verwachten dat de volgende opgekweekte partij dat voor je doet.

Ik heb hulp nodig op de boerderij of in het familiebedrijf.

Te goedkoop om iemand in dienst te nemen.
Wettelijke regelgeving omtrent kinderarbeid lastig.

Mechanisering brengt meer op.

Ik wil iemand om voor me te zorgen wanneer ik oud ben.

Angst voor het ouder worden.
Uitbuitende persoonlijkheid.

Spaar geld en bereid je voor op je pensioen. Wees aardig tegen mensen zodat ze je op komen zoeken in het bejaardentehuis.

Zwangerschap en het baren van een kind zijn levenservaringen.

Keuzes in het leven worden beperkt door sociale indoctrinatie.

Huur een zwangerschapsnabootser. Kies verschillende levenservaringen.

Een goede familie is essentieel voor een vooruitstrevende carrire en een sterke positie in de gemeenschap.

Sociale onzekerheid. Kinderen willen om je sociale status te verbeteren.

Huur kinderen van een talentenbureau bij bijzondere gelegenheden. Laat een witte piketomheining aanleggen om je tuin.

We willen een leven cre‘ren dat onze liefde voor elkaar belichaamd.

Ego, maal twee, min voorstellingsvermogen, is drie plus.

Doe de tuin. Adopteer een beek, bospad of snelweg. Red dieren. Belichaam liefde door ecosystemen te beschermen & te herstellen.

Ik wil dat mijn kinderen (die nog niet bestaan) alles hebben wat ik vroeger nooit had.

Onvervulde jeugdverlangens en -fantasie‘n.

Leer om te gaan met dit gemis & maak het beste van dit leven. Zorg voor bestaande kinderen.

Ik wil de familienaam voortzetten.

Poging om Vader te behagen.
Verpest door een heilig geloof in de stamlijn.

Maak iets blijvends & en geef het de familienaam. Geef je stamlijn door, door bloed te geven.

Ik wil een mezelf in het klein zien.

Zelfingenomenheid. Gebrek aan zelfwaardering.

Bestel een op maat gemaakte, levensechte pop.
Bouw een eigen, voldoeninggevend leven op.

God heeft het zo gewild.

Blindelingse gehoorzaamheid aan hoeders van dogma's die grotere kuddes willen.

Zoek Gods ware aard, wie of wat God dan ook voor jou zijn mag.

Mijn vrouw/man wil een kind.

Toegeven uit angst om je partner te verliezen.

Communiceer je werkelijke verlangens. Je partner denkt misschien dat jij degene bent die wil fokken. Huur een baby nabootsende pop.

Ik wil een kind van ons eigen vlees en bloed.

Verlenging van de ego. Discriminerende identiteit.

Erken de waarde van mensen met verschillende genen.

Ik beschouw het als iets spiritueels.

Andere argumenten te makkelijk weerlegd.

Zoek echte spirituele ervaringen.

Ik heb altijd kinderen gewild, dat doen mensen nu eenmaal.

Niet in twijfel getrokken culturele conditionering.

Beschouw alternatieven. Ga na wat de verwachtingen zijn. Adopteer.

Om onze relatie te verstevigen.

Angst voor het falen van het huwelijk.

Versterk de relatie door communicatie. Ga in relatietherapie.

Ik hou van baby's.

Kortzichtige visie op de realiteit.

Baby's worden gauw kinderen en daarna volwassenen. Ga op een kraamafdeling werken.

Moeder worden is een vrouws hoogste roeping.

Misleid in het geloof dat gehoorzaamheid een vrije keus is.

Moederschap en vaderschap kunnen verwezenlijkt worden zonder fokken. Vele kinderen zoeken een goed tehuis.

Mijn kind vindt misschien een manier om de wereld te redden.

"Moeder van God" complex. (Is ook op mannen van toepassing).

Als je wilt dat er iets goeds gebeurt, doe het dan zelf.

We willen deze keer proberen een jongetje/meisje te krijgen.

Verlenging van de ego. Onzekerheid over de geslachtsidentiteit. Ontevreden met bestaand nageslacht.

Waardeer wie je hebt, ze zouden wel eens een hekel kunnen krijgen aan het broertje of zusje van wie het geslacht de voorkeur heeft.

Ik wil het gewoon.

Het gewoon willen.

De keuze om te fokken sluit de meeste andere dingen die je gewoon wilt uit.

Ik wil iemand die van me houdt en me niet verlaat.

Angst voor afwijzing. Onopgeloste relationele problemen.

Geef liefde om liefde te kunnen krijgen. Aanvaard verandering en leer om te gaan met het verlies.

Onze economie heeft jonge arbeiders nodig om de gepensioneerde arbeiders te kunnen vervangen.

Bereid tot offering van het nageslacht aan de goden van de Nationale Economie.

Automatisering vermindert de noodzaak tot loonslaven. Beschouw de rechten van hen die niet geboren zijn zo te blijven.

De wereld heeft meer van ons nodig anders zijn we straks in de minderheid.

Elitisme. Xenofobie (vreemdelingenangst). Eugenese (het verbeteren van het ras door selectie van het erfelijk materiaal) is makkelijker te verbergen dan volkerenmoord.

Bekeer anderen tot jouw visie zodat er ŽŽn meer is van jouw soort en ŽŽn minder van die van Hun.

Het maakt niet uit, de planeet is toch al gedoemd.

Nihilistisch natalisme.

Beschouw de ethiek achter het veroordelen van een onschuldige persoon tot het leven en de dood, ten tijde van een in elkaar zakkende ecologie.

Ik wil een gevoel van onsterfelijkheid bereiken.

Angst voor de dood en het niet meer bestaan.

Aanvaard sterfelijkheid. Verspreid je ide‘en, niet je genen. Socrates' ergenamen zijn onbekend, maar zijn ide‘en leven voort.

Mijn biologische klok is gaan lopen.

Een verhoogde drang naar seks is normaal bij vrouwen in hun dertiger en veertiger jaren, moeilijk te aanvaarden in een preutse maatschappij.

Ontmantel die cultureel ge•mplanteerde mentale tijdbom. Het is niet erg om de liefde te bedrijven zonder dat daar baby's uit voortkomen.

Ik weet het niet.

Nooit over nagedacht. Conformeren zonder eerst na te denken.

Denk na voordat je fokt, en je zou het wel eens niet kunnen doen.

Ik krijg misschien later, als het te laat is, spijt dat ik deze ervaring nooit gehad heb.

Angst voor toekomstige zorgen en dat het leven te snel voorbij gaat.

We kunnen niet alles ervaren. Het is beter er spijt van te hebben dat je niet gefokt heb dan spijt te hebben dat je dat wel gedaan hebt.

Ik wil mijn kinderen (die nog niet bestaan) het plezier van het bestaan niet ontzeggen.

Gebrek aan plezier in het bestaan van bestaande kinderen negeren.

Moedig het bestaan van plezier aan in plaats van het plezier in enkel en alleen bestaan.

Voortplanting is van oudsher een persoonlijke krachtsbron voor vrouwen geweest.

Gevoel van machteloosheid. Verlangen naar macht en respect die de maatschappij alleen aan moeders lijkt te geven en niet aan anderen.

Moeders krijgen eerder loze beloften toebedeeld dan respect. Het pogen de familie bij elkaar te houden geeft geen gevoel van macht. Zoek zelfgedefinieerde krachtsbronnen.

Toegegeven, het beoordelen van de redenen waarom mensen fokken door VHEMT Vrijwilligers heeft iets weg van het houden van een competitie om de meest intelligente soort te achterhalen en die "meest intelligente soort" tegelijkertijd de regels van het spel te laten bepalen. Dus, oordeel zelf: is er ook maar ŽŽn van deze redenen overtuigend genoeg om heden ten dage het cre‘ren van een heel nieuw mens te rechtvaardigen?

Je kunt verkozen redenen van anderen lezen als je wilt, of je kunt Waarom fokken? bezoeken om je eigen redenen aan te dragen.

Top Tien Redenen om in de huidige tijd niet nog weer iemand erbij te maken.

Hoewel onbedoeld is het verlangen om te conformeren aan datgene wat de maatschappij normaal acht waarschijnlijk de hoofdoorzaak van gewenste zwangerschappen. Velen van hen die doorfokken hebben er nooit bij stilgestaan dat het ook anders kan.

Het aanmoedigen van voortplanting wordt op een misleidende en schadelijke wijze voortgezet.

Wil je een kopie van de bovenstaande tabel? Je mag hem gratis hebben: Waarom fokken? tabel in pdf formaat.V: Ik heb altijd een baby van mezelf willen hebben. Waar leven we anders voor?

Voor velen vanm ons is het niet genoeg om te zeggen, "doe het gewoon niet." De meeste mensen die niet al ouder zijn hebben alternatieven nodig om de leegte van het niet voorplanten in te vullen.

Zowel mannen als vrouwen kunnen een behoefte voelen om te zorgen, en zorgen voor de Aardes andere "kinderen" kan daarbij als een goed alternatief dienen. Het rehabiliteren en beschermen van flora en fauna, behoud van hun natuurlijke leefomgeving, herbebossing, Adopt-A-Stream en tuinieren bieden daarbij een mogelijkheid.

Voor diegenen die de Natuur niet willen inruilen voor nog meer mensen zijn er vele kinderen die op zoek zijn naar een goed tehuis. Adoptie, pleeg- en gastgezinnen, kinderen "lenen" van familieleden en Grote Broer - Grote Zus Programma's kunnen in deze behoefte voorzien. Ook beroepen in de kinderopvang of het onderwijs kunnen voorzien in de mogelijkheid om zorg met elkaar te delen.

Jonge mensen zijn niet de enigen die zorg nodig hebben. Wij mensen hebben, net als andere gedomesticeerde dieren, behoefte aan verzorging op een bepaald moment in ons leven. Hulp bieden aan ouderen, gehandicapten, zieken of andere mensen die op wat voor wijze dan ook een achterstand hebben kan ook altru•stische behoeften bevredigen.

Gezelschapsdieren zorgen voor minder milieuvervuiling dan mensen en veel kindervrije mensen ervaren het als voldoeninggevend om een hond of een kat te adopteren.

De eerste stap in het vinden van alternatieven voor voortplanting is de pro-natalistische gedachtengang uit het verleden te heroverwegen. Van jongsaf aan worden we gezegd dat we zelf ook ooit kinderen zullen hebben. We worden gevraagd, "hoeveel en wanneer?" Wanneer we daarop antwoorden "nooitgeen" beginnen de alternatieven betekenis te krijgen.

Non-Ouderschap
Essay: Fokken of niet fokken


V: Mogen we geen seks meer hebben?

Seks is de manier waarop de meeste baby's het leven gegeven wordt, maar is seksuele gemeenschap werkelijk de primaire oorzaak van menselijke reproductie? Laten we de statistieken er eens bij pakken:

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) schat dat per dag gemiddeld 100 miljoen stellen, die slechts 3.3% van de werelds zes miljoen inwoners vormen, seksuele gemeenschap met elkaar hebben. Dit is een opmerkelijk laag percentage van liefdebedrijverij dat uiteindelijk resulteert in ongeveer 910,000 zwangerschappen, deels met dank aan anti-conceptie en onvruchtbaarheid. Vanwege allerlei oorzaken komt 55% van de zygoten niet tot het feutale stadium en daarna geboorte. Volgens de huidige schatting van het Volkstellingsbureau van de Verenigde Staten, komen 359,000 er dagelijks wel doorheen.

Dus, minder dan 0.4% van de seksuele samenkomsten tussen heteroseksuelen per dag resulteert in de creatie van nieuwe mensen -- een statistisch gezien insignificante correlatie om een causaal verband aan te tonen. Het rondt zelfs af naar nul.

Probeer het zelf eens. Maak een schatting van hoe vaak je seksueel actief bent geweest tijdens je leven. Maak daarna een schatting van hoe vaak je daarbij probeerde een baby te maken. Deel het kleine getal door het grote getal om het percentage te verkrijgen waaruit blijkt hoe vaak seks en voortplanting je gelijktijdig hebben gemotiveerd.

Misschien dat als er meer mogelijkheden waren tot seksuele voldoening, er niet zoveel mensen zouden zijn die de behoefte voelen om de zeurende leegte op te vullen met een hulpbehoevend kind.

[Noot: het bovenstaande laat zien hoe statistieken soms gemanipuleerd worden. Als we uitgaan van de andere kant van de vergelijking zouden meer dan 99% van ons het leven zijn gegeven door seksuele gemeenschap.]

Volkstellingsbureau van de Verenigde Staten


V: Is VHEMT voor abortus?

Alleen wanneer iemand zwanger is.

Nu even serieus, zwangerschap zou te allen tijde voorkomen moeten worden. Ongewenste zwangerschappen zijn de oorzaak van bijna alle abortussen, en VHEMT is zeker geen voorstander van ongewenste zwangerschappen.

De Beweging is zelfs niet eens een voorstander van gewenste zwangerschappen. Helaas, ongelukjes gebeuren nog steeds, dus een beschikbaar en veilig vangnet is essentieel voor het welzijn van meisjes en vrouwen. Abortus tot een misdaad maken heeft er nog nooit voor gezorgd dat ze niet meer uitgevoerd werden, het maakt ze alleen maar onveilig: illegale abortussen veroorzaken een geschatte 68,000 tot 70,000 doden per jaar.

Het gebruik van voorbehoedsmiddelen maakt abortus onnodig.

Het vraagstuk rondom het recht van een vrouw op een legale en veilige abortus valt ietwat buiten het werkingsgebied van VHEMT. Echter, het eerste woord is "Vrijwillig" en gedwongen geboortes zijn dat niet. Binnen de Beweging bestaat een breed scala aan meningen omtrent dit onderwerp.

Voor meer informatie over reproductieve vrijheid en verantwoordelijkheid: Respect for Life


De Anticonceptieve Drukmeter

Metingen in westelijk Noord-Amerika, waarbij gebruik is gemaakt van de bovenstaande drukmeter, wijzen een stabiel gemiddelde uit van iets meer dan 3. De huidige druk is wereldwijd minder dan 1, wat gezien zou kunnen worden als geen keus: het andere uiteinde van de schaal. In plaats van gedwongen te worden anti-conceptie te gebruiken, zoals dat op niveau 6 gebeurt, worden paren juist gedwongen geen anti-conceptie te gebruiken, en sommige overheden betalen een fokpremie: omgekeerde anticonceptieve druk.


Volgende categorie: DE DOOD