OM RÖRELSEN

Visualize Voluntary Human Extinction

Bild av Nina Paley

Vad är Rörelsen för mänsklighetens frivilliga utdöende?

VHEMT är en rörelse, inte en organisation. Det är en rörelse som initierats av människor som bryr sig om livet på jorden. Vi är inte sådana som gillar när det går dåligt för människor eller inte unnar andra glädjen i att skaffa barn. Inget kunde vara längre från sanningen - mänsklighetens frivilliga utdöende är det humanitära, smärtfria alternativet till mänskligt lidande.

Vårt mål är inte att klaga på hur mänskligheten har visat sig vara en självgod, snål, omoralisk parasit på den här en gång friska planeten. Den sortens negativitet är ingen lösning på alla de hemskheter som mänskliga aktiviteter skapar. Det rörelsen gör är att erbjuda ett alternativ till det hänsynslösa utnyttjandet av jorden, och en lösning på alla problem som mänskligheten hittills orsakat planeten.

Som VHEMT-supporter vet man att det finns ett hoppingivande alternativ till att miljoner djur och växter utrotas: att en enda art låter sig frivilligt utrotas. Varje gång som ännu en person bestämmer sig för att inte frambringa fler människor till den redan tungt belastade jorden, skiner nya strålar av hopp igenom det sargade ozonlagret. När alla människor bestämmer sig för att sluta föröka sig kommer jordens ekosystem åter komma i balans, och alla varelser som finns kvar på jorden kan leva, dö och utvecklas utan vår påverkan.

Alla behövs för att förverkliga den drömmen.


Menar ni verkligen allvar?

Vi menar verkligen allvar.

Många uppfattar rörelsen som humoristisk och tror att vi därför inte kan vara seriösa med budskapet om frivilligt utdöende. Men trots situationens allvar så finns det utrymme för humor. Utan humor blir tanken på jordens tillstånd nästan ohanterligt, man kan se det som en överlevnadsstrategi.

Att djur och växter snabbt utrotas och att 40 000 barn dör av undernäring varje dag är ingenting att skratta åt. Men varken skratt eller klagovisor kommer förändra det som händer. Vi kan lika gärna passa på att ha roligt medan vi arbetar för en bättre värld!

Dessutom är jorden utan människor och ett slut på onödigt mänskligt lidande roliga ämnen, så varför inte tänka på det och vara glad istället!Tror ni att ni kommer lyckas?

Vi är realistiska. Vi vet att vi inte kommer få se dagen då jorden är befriad från mänskligheten. Det är ett mer långsiktigt mål.

Det är möjligt att chanserna att nå dit är små. Men att avstå från att föröka sig är ändå det moraliskt rätta beslutet. Man kan faktiskt se det så, att den höga sannolikheten att mänskligheten inte kommer dö ut är en bra anledning till att inte döma ännu en av oss till livet. Framtiden är inte vad den brukade vara...

Även om våra chanser att lyckas bara är en procent, så måste vi försöka. Att ge upp och låta mänskligheten fortsätta som nu skulle vara samvetslöst. Det är för mycket som står på spel.

Det är en seger för rörelsen varje gång en ny person bestämmer sig för att inte föröka sig!Har VHEMT några fiender?

Vi är vana att tänka på världen i svartvitt: det finns en god och en elak sida, och de slåss mot varann. Men den bilden passar inte in här - alla har allt att vinna på rörelsens idé, och det finns ingen fiende.

Det som motverkar vårt syfte, och i så fall skulle kunna kallas fiender, är mänsklig grymhet, habegär, dumhet och förtryck. Vi vet att vi kan uppnå mer med generositet, medvetenhet och frivillighet. Vi vill bjuda in "fienden" för att prata, inte slåss.

Exempel på enighetVilka är VHEMT:s officiella ståndpunkter?

Eftersom rörelsen inte är en person med hjärna och stämband kan den inte ha åsikter eller ta ståndpunkter. Den kan inte hamna i gräl, berätta för folk vad de ska göra eller tycka, eller åka på stryk.

Frivilligt mänskligt utdöende är helt enkelt ett koncept bland alla andra tankar och idéer.

De flesta supportrar ställer upp på filosofin som sammanfattas i mottot "Må vi leva länge och dö ut", men om någon inte vill leva länge så är det upp till dem. Det enda som krävs för att vara en volontär är att man inte frambringar fler människor till jorden. Man kan absolut vänta barn men ändå bli VHEMT-volontär, det barnet blev då det sista man adderade till jordens befolkning. Man behöver inte nödvändigtvis förespråka totalt utrotande av mänskligheten, bara att inga fler människor bör produceras för tillfället.

De som stödjer VHEMT är så olika vad beträffar religion, politik och filosofisk världsbild att det skulle vara splittrande att försöka formulera gemensamma ståndpunkter i alla frågor. Alla talar med sin egen röst.Hur och när startade VHEMT?

Rötterna till VHEMT sträcker sig lika långt bak som mänsklighetens historia. Potentialen för frivilligt mänskligt utdöende har funnits så länge det har funnits människor som varit kapabla till frivilliga beslut.

Visst måste någon stenåldersmänniska ha grymtat av missmod när de fällde den sista mammuten? När bra åkermark blev till öken och när de sista träden fälldes, visst måste någon ha tänkt att det här bådar inte gott? "Humanus non gratis" kanske en klok romare sa, när han eller hon såg hur romarriket skövlade och plundrade jorden överallt där de drog fram. Någon måste ha tänkt att den här planeten skulle klara sig bättre utan oss.

Någon mer än mellanösterns gud, Yahweh/Jehova/Allah, vill säga. Traditionella berättelser säger att den skapande guden insåg sitt misstag vid ett tillfälle, bestämde sig för att dränka dem allihop, men ångrade sig och lät en familj leva kvar. Kanske var det inte så genomtänkt trots allt! (Genesis, 6:5-6)

Vi kallar det VHEMT, men det har säkert kallats andra saker genom historien. Inget annat namn har levt kvar, så vitt vi vet.

Det måste finnas miljoner människor på planeten som oberoende av varandra kommit till samma slutsats. Många av de som idag stödjer VHEMT var förespråkare av mänskligt utdöende innan de hörde talas om den här rörelsen.

Så rörelsens sanna ursprung kan hittas i den kärlek och logik som finns i oss alla. Den inneboende känsla för rätt och fel som får oss att handla ansvarsfullt.Vem är grundaren?

Det är inte en person som är grundare till rörelsen. Les U. Knight gav namnet "Voluntary Human Extinction Movement" till en filosofi eller världsåskådning som har funnits lika länge som det funnits människor. Det är en medvetenhet som många har nått till oberoende av varandra på många platser genom historien, men som har försvunnit i alla kulturers förespråkande av fortplantning.

Liksom miljoner andra följde Les den enkla kedjan av logiska slutsatser, styrd av kärlek och välvilja, och kom till slutsatsen att jorden skulle klara sig bättre utan människor. Han identifierade rörelsen genom att ge den ett namn, men alla supporters hittar dit själva.

Les har blivit en internationell talesperson för rörelsen, men ingen kan tala för alla som stödjer idén. Det finns inga uttalade riktlinjer för VHEMT förutom det som ingår i själva namnet.Finns det de som reagerar mot rörelsens budskap?

Vid första anblicken är det en del som förutsätter att VHEMT:s supportrar hatar människor och vill att alla ska ta livet av sig eller bli massmördare. Det är lätt att glömma att ett annat sätt att minska antalet människor är att inte tillverka fler. Det här med att föda barn är lite av en blind fläck för många människor som bryr sig om planeten.

Själva idén om att människor frivilligt väljer att inte skaffa barn brukar inte stöta på något motstånd. Följande frågeställningar kan dock dyka upp, och de behandlas på andra ställen på sidan:

och så vidare.

Men när man väl sätter sig ner och tänker på saken, och försöker se förbi de normer vi lärt oss att leva efter, kommer man lätt till samma slutsats: vi bör fasa ut mänskligheten genom att sluta föröka oss, för mänsklighetens och resten av planetens bästa.

VHEMT är naturligtvis emot ofrivilligt utdöende av vilken art som helst, liksom alla försök att aktivt utrota mänskligheten. Bland sådana försök kan nämnas:

och så vidare.

VHEMT är emot sådana saker, men frågan är om någon egentligen är emot det vi gör. Det är faktiskt ganska svårt att vara emot ett frivilligt agerande som inte skadar någon men gynnar alla.

Jag tycker att frivilligt mänskligt utdöende verkar dumtJag har barn. Kan jag vara med ändå?

Självklart. Och du kommer inte vara ensam. När människor tar till sig VHEMT:s budskap bestämmer de sig för att inte tillverka fler människor. De pressar inte sina barn till att ge dem barnbarn och uppmanar dem kanske att göra ett ansvarsfullt val att inte föra släkten vidare.

Det finns ingen anledning att känna skuld över det som redan hänt. Skuld leder inte till några positiva lösningar. Att vara VHEMT-volontär har ingenting att göra med det förflutna, det är jordens framtid som vi vill rädda.

Dagens barn är morgondagens öde. De har möjligheten att bli så medvetna och upplysta att de kan vända civilisationens nedåtgående trend och börja reparera det vår art förstört. De flesta kan behöva vår hjälp för att nå sin fulla potential.


Hur går jag med?

Att vara VHEMT:are är något man bara bestämmer sig för. Det enda du gör är att avstå från fortsatt reproduktion. För vissa är det ett lätt beslut, för andra är det helt likgiltigt. Men för många innebär det en stor personlig uppoffring att vara en del av den här rörelsen.

VHEMT är ingen organisation, så du behöver inte betala någon medlemsavgift eller anmäla dig någonstans. Vi är miljontals individer som alla gör vad vi tycker verkar bäst. Kom i kontakt med andra VHEMT-volontärer och supportrar


Nästa kategori: BIOLOGI OCH FORTPLANTNING