DÖDEN

Är epidemier, krig, fattigdom och giftiga utsläpp steg på vägen till mänsklighetens utdöende?

Nej. Epidemier stärker faktiskt en population ifall tillräckligt många överlever. Det finns inget virus som kan slå ut alla drygt sex miljarder av oss. Även om 99,99% skulle dö finns det fortfarande 650 000 immuna överlevare som kan föröka sig, och på mindre än 50 000 år kan befolkningsmängden vara tillbaka där den är idag. För att en sjukdom ens skulle hålla oss på en stadig nivå skulle 200 000 människor behöva dö varje dag. Lidande och död är inte till någon nytta, bara tvärtom.

Miljoner har dött i krig och trots det fortsätter mänskligheten att växa. För det mesta leder krig till att såväl vinnare som förlorare förökar sig som aldrig förr. Nettoresultatet av krig är oftast en ökning av den totala populationen.

Brist på olika resurser hanteras ofta genom massmord som kallas krig, men resultaten som uppnås är bara tillfälliga. Förutom att det är opraktiskt så är det omoraliskt att döda folk. Det borde aldrig ens övervägas som ett sätt att förbättra livet på jorden.

Det stora massutdöendet av människor som ibland förutsägs som ett resultat av att jordens resurser inte längre räcker till är det som VHEMT försöker undvika.

Det är möjligt att VHEMT inte kommer lyckas med att avvärja den stora ekologiska kollapsen. Så de som funderar på att skaffa barn bör överväga möjligheten att de dömer sin avkomma till en snabbt sjunkande livskvalitet och en fruktansvärd död tillsammans med resten av planeten.

Det är hur som helst något att tänka på.Ska vi ta livet av oss allihop?

Vissa förespråkar att fler människor ska dö för att minska befolkningen. Men att fler dör har historiskt sett bara lett till fler föds. Reproduktiv frihet, utbildning och ett samhällsystem som inte kräver barn skulle krympa mänskligheten mer effektivt, och mycket trevligare.

Kommer Liemannen för att rädda oss?

Kommer superhjälten Liemannen komma och rädda Moder Jord innan det är försent? Kommer hans barmhärtiga lie undanröja miljoner av oss och hindra oss innan vi förstör både vår egen art och resten av planeten?

Liemannen och hans kompisar HIV, krig, svält och välfärd skördar fortare än någonsin, men hinner ändå inte med i vår tillväxttakt.

Trots deras hittills dåliga resultat i att minska vår tillväxt finns det de som ändå förespråkar mer av deras tjänster för allas bästa. De försöker få döden att framstå som något vackert.


1990 Clark Dissmeyer

Till dem hör Pentti Linkola från Saaksmaki, Finland, som sade i Wall Street Journal (1) att ännu ett världskrig skulle vara "en positiv händelse för planeten... Om det fanns en knapp jag kunde trycka på skulle jag utan tvekan offra mig själv ifall det betydde att miljoner människor skulle dö."

Han sa inte hur många miljoner som skulle göra det mödan värt, men även så mycket som 80 miljoner skulle bara vara detsamma som ett års tillväxt. Det skulle inte rädda jorden, och vi skulle sitta där med alla lik. Även Garrett Hardin, som säger att bistånd till fattiga bara leder till fler fattiga, backar inför Linkolas filosofi: "Vi har många möjligheter att utforska innan vi går till så brutala metoder", säger han.

Weekly World News (2) har haft en story om två franska kemister, Henri Mevel och Jean-Michael DuPont, som planerade att förgifta varenda människa för att rädda jorden från överbefolkning och förgiftning. Marc Jubert på Interpol säger: "vi vet inte exakt vad det är som Mevel och DuPont gör, men om vi inte stoppar dem i tid kan resultatet bli förödande... De må vara galna, men de är inte helt vrickade."

Inte ens med deras "nätverk av 2000 radikala miljökämpar över hela jorden" har de särskilt stora chanser att ens närma sig Linkolas magiska-knapp-antal: maximalt två procent av oss.

I en intervju i Newhouse News Service (3) berättar en tidigare chef på CIA:s antiterroravdelning, Vincent M. Cannistraro, om ett av hans skräckscenarier: "Högt utbildade forskare organiserade i små slutna celler som arbetar för att utveckla teknik som kan minska eller till och med utrota den mänskliga rasen från jorden". Artikeln citerar även VHEMT, i ett försök att ge trovärdighet till den här fantasin.

Det kan säkert finnas välfinansierade, hemliga grupper av forskare som försöker utveckla metoder att utrota stora mängder människor. Men att de skulle göra det för att rädda planeten verkar mindre troligt.

Något som kallas The Church of Euthanasia förespråkar det som många tänker på när de hör talas om VHEMT första gången: självmord för jordens skull. Grundaren Chris Korda uppmanar i deras nyhetsbrev Snuff It (4) alla som verkligen menar allvar med att rädda planeten att ta livet av sig. De erbjuder även många kreativa sätt att bidra till ett utrotande av mänskligheten.

Gaia Liberation Front (5) förespråkar att människor dödar varandra i krig, men föredrar "direkta slagsmål, eller ännu hellre, biologiska stridsmedel som bara dödar människor".

Oavsett hur många miljoner som offras till Liemannen och oavsett anledning, är vinsterna för jorden minimala. Höga dödstal ger höga födelsetal, vilket oftast leder till en nettoökning. Efter ett krig kommer ofta en baby-boom som snabbt ersätter de som stupat både hos de vinnande och de besegrade.

I Wild Earth (6) undersöker Les U Knight den ökända böldpestens effekt på den västerländska civilisationen: "Omedelbart efter detta lilla glapp i befolkningsökningen började vårt antal snabbt stiga mot skyarna igen. Den industriella revolutionen må vara en del av skälet till att vi kan tillväxa ohejdat, men Svarta Döden kan vara en anledning till att vi vill föröka oss som kaniner. Inbränt i vårt kollektiva undermedvetna finns nu minnet av den fruktansvärda massdöden. Vår reaktion som art har varit att öka vår fortplantning till max."

För att hantera denna ohanterliga fertilitet drar han slutsatsen att "...reproduktiv frihet, ekonomiska möjligheter och utbildning är betydligt effektivare metoder att förbättra förhållandet mellan människor och natur än ett förespråkande av död någonsin kan bli."

Nej, Liemannen är inte Moder Jords riddare i skinande rustning, så länge han inte kan döda själva storken. Det är vi som är de potentiella hjältarna här. Om tillräckligt många medlemmar av människosläktet verkligen går in för att rädda livet på planeten så har Moder Jord någon att räkna med.

Referenser.
(1) Wall Street Journal, Milbank, Dana, 20 maj 1994, sid A4.
(2) Weekly World News, 6 augusti 1991, sid 33.
(3) Newhouse News Service, Tilove, Jonathan, The Grand Rapids Press, 14 april 1991, sid E4.
(4) Snuff It, Korda Chris, våren 1994, Church of Euthanasia, POB 261 Somerville MA 02143.
(5) These EXIT Times #2, 1992, sid 12
(6) Wild Earth, Knight, Les U., Winter 1992/93, sid 76-77. Cenozoic Society, Inc., POB 455, Richmond VT 05477.Kommer inte VHEMT försvinna när alla dess medlemmar dör av?

Om en idé inte har tillrädkligt mycket att komma med för att föras vidare utan att man blir tvångsmatad med den från unga år, förtjänar den förmodligen att dö ut.

Medvetenhet är inte något som överförs genetiskt. Varje VHEMT:are är resultatet av ett par som förökat sig, och trots det har vi alla bestämt oss för att inte göra detsamma. Ofta har vi kommit till den här slutsatsen av oss själva utan stöd från vänner och familj.

Konceptet om ett frivilligt mänskligt utdöende har ett eget liv. Det är en idé vars tid har kommit, även om det må vara i sista stund.Är det här en sån där självmordssekt?

Det verkar lite som att hela den industrialiserade världen är en stor självmordssekt. Symptomen omringar oss:

- Vi transporterar omkring våra kroppar i bräckliga metallådor i livsfarliga hastigheter, utan någon särskilt bra anledning.

- Vi äter så mycket gift att vårt kött inte skulle vara godkänt att sälja som mat.

- Vi klipper hål i livets väv, hoppar upp och ner på det, och förväntar oss att det ska hålla för vår ständigt ökande vikt. Inte så många lägger märke till att det inte finns något skyddsnät.

Istället skulle vi kunna välkomna livet: frivilligt mänskligt utdöende är ett hälsosamt botemedel mot mänsklighetens kollektiva dödslängtan.
"Den förstörelse som slagit ut många civilisationer genom historien har aldrig varit resultatet av en utomstående kraft, utan har snarare till sin natur påmint mer om ett självmord."

~Arnold Toynbee, "A Study of History", 1949.Varför tar ni inte bara livet av er?

Det här kan nog vara den vanligaste frågan till VHEMT. och det kan man väl förstå: om vår existens nu är så dålig för vår omvärld, varför gör vi inte bara slut på den? Det finns många anledningar till varför retroaktiv födelsekontroll inte är en del av VHEMT.

Som förklarats här ovanför: att minska mänskligheten genom död är ungefär som att försöka rädda ett sjunkande skepp genom att ösa ut vatten, istället för att plugga igen hålet. Folk strömmar till många gånger fortare än de går att ösa ur.

Det är tillräckligt svårt att få folk att ens överväga att sluta föröka sig. Att förespråka självmord skulle vara extremt svårsålt. Det finns inget sätt att övertala folk att ta livet av sig, speciellt inte efter att vi själva är döda och inte kan argumentera längre. Självmord är inte direkt att statuera ett exempel som andra kommer följa.

Döden kommer snart nog - alldeles för snart för många av oss. Efter att ha jobbat större delen av sitt liv är några år som pensionär inte för mycket begärt. De åren kan dessutom användas till att göra jorden till en bättre plats.

Att förkorta en existerande persons liv med några decennier leder inte till en lika stor minskning av mänsklig aktivitet som att inte skapa ett nytt liv - ett med potential att producera ännu fler.

Vi har ett ansvar att hjälpa världen så mycket vi kan innan vi dör. Att lämna allt jobb till andra skulle vara oansvarigt.

VHEMT är något att leva för - inte att dö för.

Mer om självmord (engelska)

Nästa kategori: DEMOGRAFI