DE DOOD

Translated by/Vertaald door Marije Feddema

V: Zullen nieuwe virussen, oorlogen, hongersnood en giftig afval de uitsterving van de mensheid een handje helpen?

Nee. Epidemie‘n versterken in feite de soort als er genoeg overblijven om te kunnen overleven. Met ons aantal van zes miljoen kan geen virus ons allemaal plat krijgen. Een sterfte van 99.99% zou nog steeds een absoluut aantal van 610.000 overlevenden opleveren, die zich weer kunnen voorplanten en ook nog eens immuun zijn voor het desbetreffende virus. En in minder dan 50.000 jaar zouden we ons weer in dezelfde situatie bevinden als nu. Willen we de bevolking stationair houden door ziekte, dan zouden per dag meer dan 210.000 mensen eraan moeten bezwijken. Lijden en dood doen meer kwaad dan goed.

Miljoenen hebben in oorlogen de dood gevonden en toch blijft de menselijke familie toenemen in aantal. Veelal moedigen oorlogen zowel winnaars als verliezers aan om weer te herbevolken. Toen troepen opgeroepen werden voor de Golfoorlog namen spermabanken als een gek "stortingen" aan. Het netto resultaat van oorlog is meestal een toename in plaats van een afname van de totale bevolking.

Tekorten aan natuurlijke bronnen worden meestal opgelost door toevlucht te nemen tot massamoord en dat dan weer oorlog te noemen, maar de effecten zijn maar tijdelijk. Nog afgezien van het onpraktische aspect, is het doden van mensen immoreel. Het zou nooit beschouwd mogen worden als een manier om het leven op Aarde te verbeteren.

De massale afsterving van de mensheid die door zovelen voorspeld werd als gevolg van ons overschieten van de Aardes draagkracht, is wat de Beweging ter Vrijwillig Uitsterven van de Mensheid hoopt te vermijden.

De mogelijkheid bestaat dat VHEMT er niet in slaagt het in elkaar zakken van de ecologie af te wenden. Dus, paren die voortplanting overwegen zouden misschien kunnen nadenken over de mogelijkheid dat ze hun nageslacht veroordelen tot een snel verslechterende kwaliteit van het leven en een onvoorstelbaar verschrikkelijke dood.

Het is in ieder geval iets om over na te denken.V: Moeten we allemaal zelfmoord plegen?

SAMENVATTING: Toename van sterfte onder de mensheid zal de bevolkingsdichtheid niet verminderen. Veel mensen zijn voorstander van een toenemend sterftecijfer om het bevolkingsaantal te laten afnemen. Echter, de geschiedenis wijst uit dat een toename van sterfte juist voor een toename van geboortes zorgt. Het aanmoedigen van reproductieve vrijheid, economische kansen, en onderwijs zullen ons aantal veel sneller en prettiger doen afnemen. 

Komt Magere Hein ons te hulp?

Zal superheld Magere Hein onze kostbare Gaia uiteindelijk redden van een ecologische catastrofe? Zullen genereuze halen van zijn dodelijke zeis miljoenen mensen neermaaien en ons stoppen voordat we onszelf en onze gastvrouw vernietigen?

Magere Heins handlangers, Hongersnood, Ziekte en Oorlog, en gemuteerde neef Plutonium die zich recentelijk bij hen gevoegd heeft, halen hun oogst nog even snel binnen als vroeger, maar zijn niet in staat geweest onze groei bij te houden.

Toch zijn sommige mensen, ondanks de Doods slechte reputatie om de menselijke bevolkingsgroei te vertragen, er tegenwoordig voorstander van om vaker van zijn diensten gebruik te maken voor ieders bestwil. Ze proberen Magere Hein in een gunstige daglicht te stellen.


© 1990 Clark Dissmeyer

Zoals Pentti Linkola uit Saaksmaki, Finland, citeerde in de Wall Street Journal (1). Nog een wereldoorlog, zegt hij (in het Fins), zou "een prettige gebeurtenis zijn voor de planeet ... Als er een knop zou zijn waarop ik zou kunnen drukken, zou ik mezelf zonder aarzeling opofferen als daarmee miljoenen mensen zouden sterven."

Hij zei er niet bij met hoeveel miljoenen hij Lemmings wilde spelen, maar zelfs 80 miljoen zou enkel de bevolkingsaanwas van een jaar wegnemen. Het zou Gaia niet redden, en we zouden ook nog eens met al die lijken opgescheept zitten. Bah. Zelfs Garrett Hardin, die zegt dat het voeden van hongerende mensen alleen maar leidt tot meer hongerende mensen, heeft geen goed woord over voor Linkola's harde filosofie: "We hebben vele mogelijkheden die eerst ge‘xploreerd moeten worden alvorens we een "ijzeren" benadering aannemen," waarschuwt hij.

Weekly World News (2) vertelt het verhaal van twee ontsnapte Franse scheikundigen, Henri Mevel en Jean-Michael DuPont, die naar verluidt van plan zijn om elke mens op de planeet te vergiftigen om haar "te redden van vervuiling en overbevolking." Interpols Marc Jubert geeft toe, "we weten niet precies wat Mevel en DuPont aan het maken zijn maar als we ze niet op tijd tegenhouden zullen de gevolgen rampzalig zijn... Ze zijn wel slecht, maar niet gek."

Nou, zelfs met hun "netwerk van 2000 radicale milieu-activisten over de hele wereld," komen ze niet eens in de buurt van Linkola's magisch-knop-dodental: een verwaarloosbare 2%.

Eveneens ongelooflijk is het verhaal van Newhouse News Service (3) over Vincent M. Cannistraro, een voormalige CIA topman die zich tegen terrorisme inzette. Hij stelde zich "zeer goed opgeleide wetenschappers... (in) kleine georganiseerde, heimelijke cellen" voor, "die werken aan de ontwikkeling van technologie‘n om de menselijke soort in aantal te verminderen of zelfs uit te roeien [sic] van deze planeet." Het artikel verwijst ook naar de Beweging ter Vrijwillig Uitsterven van de Mensheid in de hoop de geloofwaardigheid van deze fantasie op te vijzelen.

Er mogen dan wel flink gesubsidieerde, heimelijke cellen van wetenschappers werken aan de eliminatie van een groot aantal mensen, maar het redden van de planeet Aarde zal waarschijnlijk niet ŽŽn van hun motieven daarvoor zijn.

De Church of Euthanasia is voorstander van datgene waarvan vele denken dat VHEMT dat voorstaat, wanneer ze voor het eerst over de beweging horen: zelfmoord voor het belang van de Aarde. Stichter Chris Korda moedigt hen die het ernstig menen wat betreft het redden van de planeet, aan zelfmoord te plegen in hun nieuwsbrief Snuff It (4). Er worden ook verschillende creatieve manieren geboden om vrijwillige uitsterving van de mensheid een handje te helpen.

De Gaia Liberation Front (5) is er voorstander van dat mensen elkaar afmaken zoals in oorlogen, maar geeft de voorkeur aan "handgevechten, of liever, biologische agenten die alleen mensen doden."

Ongeacht hoeveel miljoenen geofferd worden aan Magere Hein, en om welke reden dan ook, Gaia zal er nauwelijks baat bij hebben. Integendeel, hoge sterftecijfers leiden tot hoge geboortecijfers, die veelal resulteren in een netto toename. Na-oorlogse baby booms vervangen in een rap tempo de gevallenen.

In Wild Earth (6) onderzoek ik het effect van de beruchte Builenpest op het volkstellingsrapport van de Westerse Beschaving: "Meteen na deze kleine inzakking begonnen we weer in aantal to the nemen. De Industri‘le Revolutie was ongetwijfeld een factor die de bevolking uit zijn voegen deed treden, maar de Zwarte Dood zou wel eens de reden kunnen zijn waarom we willen fokken als konijnen. De herinnering van de verschrikking van de massale dood van onze soort, stond in ons collectieve geheugen gegrift. Onze reactie daarop als soort zijnde was natuurlijk "de wraak van de vruchtbaarheid"."

Om om te gaan met deze ongebreidelde vruchtbaarheid, sluit ik af, "...reproductieve vrijheid, economische kansen en onderwijs zijn veel effectievere methoden om de verhouding mensen : flora-en-fauna te verbeteren dan het aanmoedigen van dood dat ooit zou kunnen zijn."

Nee, Magere Hein is niet Gaia's reddende engel - hij kan niet zomaar "de ooievaar doden". We zijn de potenti‘le held(inn)en van deze reddingsoperatie. Als genoeg leden van de menselijke familie het vee-haa-ee-em-tee gevoel krijgen voor het behoud van leven op Aarde, kan Gaia haar zegeningen tellen.

Verwijzingen.
(1) Wall Street Journal, Milbank, Dana, 20 mei 1994, pg A4.
(2) Weekly World News, 6 augustus 1991, pg 33.
(3) Newhouse News Service, Tilove, Jonathan, The Grand Rapids Press, 14 april 1991, pg E4.
(4) Snuff It, Korda, Chris, voorjaar 1994, Church of Euthanasia, POB 261 Somerville MA 02143.
(5) These EXIT Times, No. 2, 1992, pg 12 Gaia Liberation Front.
(6) Wild Earth, Knight, Les U., najaar 1992/93, pgs 76-77. Cenozoic Society, Inc., POB 455, Richmond VT 05477.V: Zal VHEMT niet afsterven als al haar leden uiteindelijk dood zijn?

Als een idee niet goed genoeg is om doorgegeven te worden zonder dat het van jongsaf aan met de paplepel ingegoten wordt, verdient het waarschijnlijk om vergeten te worden.

Bewustzijn wordt niet doorgegeven via onze genen. Elke VHEMT Vrijwilliger of Aanhanger is het resultaat van een fokkend paar, en toch hebben we met zijn allen besloten te stoppen met reproduceren. Meestal kwamen we onafhankelijk tot deze conclusie, zonder steun van vrienden of familie.

Het idee van vrijwillige uitsterving van de mensheid leidt een eigen leven. Het is een idee wiens tijd, hoewel een beetje laat, gekomen is.V: Is dit weer zo'n zelfmoordgroepering?

Het lijkt alsof onze hele ge•ndustrialiseerde beschaving ŽŽn grote zelfmoordgroepering is. We worden omringd door de symptomen.

We drijven onze lichamen voort in metalen kisten, met potentieel dodelijke snelheden, zonder dat we daar verder over nadenken of er erg in hebben.

We nemen zoveel vergif in dat ons vlees de keuring voor varkensvlees niet eens zou kunnen doorstaan.

We halen veren weg uit het levensnet, springen erop op en neer, en verwachten dat het ons eeuwig toenemende gewicht houdt. Maar weinigen hebben door dat er geen vangnet is.

In plaats daarvan zouden we het het leven kunnen omarmen: vrijwillige uitsterving van de mensheid biedt een gezond geneesmiddel voor de mensheids collectieve doodswens.
"De vernietiging die een aantal beschavingen in het verleden in haar greep heeft gehad, is nooit het werk geweest van een extern bureau, maar heeft altijd in de aard gelegen van zelfmoord."

~Arnold Toynbee, "Een Studie der Geschiedenis", 1949.

Meer over zelfmoord.Het bestaan van de mensheid is kwetsbaar om een aantal redenen. Hier zijn 20 manieren waarop de wereld zou kunnen eindigen. Meer diepgang in nummer 11 van die 20, biotechnologische rampen.

Zie ook, Bestaansrisico's
Analyse van Menselijke Uitstervingsscenario's en Aanverwante Gevaren
Nick Bostrom, Department of Philosophy, Yale University


Volgende categorie: ECOLOGIE