vhemt

HAREKETİMİZ HAKKINDA

Soru: İnsanoğlunun Nesli Tükensin Hareketi Nedir?

VHEMT (okunuş: vehement) bir organizasyon değil, Dünya üzerinde yaşama önem veren insanlar tarafından başlatılmış bir harekettir. Bizler bir grup misantrofist asosyaller veya her doğal felakette hastalıklı keyifler duyan Malthusist zibidiler değiliz. Hiçbir şey gerçekten uzakta olamaz. Gönüllü soy tükenimi, insan kaynaklı felaketlere karşı hümanist bir alternatiftir.
Bizler, insanoğlunun bir zamanlar sağlıklı olan gezegenimize karşı açgözlü ve etik dışı parazitler gibi verdiği zararlar üzerinde daha fazla durmak istemiyoruz. Bu yaklaşım insan türünün neden olduğu amansız dehşete hiçbir telafi sunamayan negatif bir değerlendirmeden başka bir şey değildir. Bilâkis, hareketimiz Dünya’nın duygusuzca sömürülmesi ve daha önemlisi tüm ekolojisinin yok edilmesine karşı cesur bir alternatif sunmaktadır.
VHEMT gönüllüleri olarak biliyoruz ki; milyonlarca tür hayvan ve bitkinin neslinin tükenmemesi yerine sunulacak en iyimser alternatifin yalnız tek bir türün gönüllü olarak yok olmasıdır: Homo sapiens… yani bizler.
Aramızdan birisinin, zaten durmaksızın artıp bu perişan gezegende diz çöken milyarlarca insana bizden bir kişi daha eklememeye karar verdiği her gün bir umut ışığı daha filizlenmektedir.
Ne zaman ki her bir insanoğlu çoğalmaktan vazgeçecek, Doğa ana’nın kuşaklar boyunca yaptığı “deneyler” gibi Dünya’nın da biyosferi eski görkemine dönecek ve geride kalan tüm canlılar özgürce yaşama, ölme, evrilme (eğer evrime inanılıyorsa) ve hatta yok olma hakkına kavuşacak. Dünya hepimizin sorumluluğu.


Soru: Gerçekten ciddi misiniz?

Hakikaten Vehement’iz.
Gerçekten bir çok kişi hareketimizin mizah üzerine kurulu olduğunu ve ciddi olarak insanoğlunun yok edilmesini isteyemeyeceğimizi düşünse de, içersinde bulunduğumuz durum ve hareketin ciddiyetinin yanında elbette mizaha her zaman yer vardır. Hatta mizah olmaksızın Dünya’nın bugünkü durumu katlanılamaz bir hale gelirdi.
Evet, doğal hayatın hızla yok olması ya da her geçen gün on binlerce çocuğun ölmesi gülünç olmasa da, bu konuda -yalnızca- söylenmek de bir değişiklik yaratmayacaktır. Sanırım daha iyi bir dünya için çalışıp oynarken biraz da eğlence yaşayabiliriz.
Hatta, Dünya’nın doğal döngüsüne kavuşarak insan kaynaklı ve gereksiz acılardan kurtulması mutlu düşüncelerdir.


Soru: Gönüllüler başarılı olacaklarını düşünüyorlar mı?

VHEMT gönüllüleri gerçekçilerdir. Dünya üzerinde hiçbir insanın kalmadığı günü görmeyeceğimizi biliyoruz. Düşüncemiz uzun vadeli.
Herkesin çoğalmamak üzere gönüllü olması hakkında iki ihtimal düşünüldüğü söylendi: Çok düşük veya yok. Bahisler Dünya’nın korunmasından yana olmasa da, ahlaki açıdan doğru olan, insanın üremeyi durdurması. Elbette inanıyoruz ki, insanlar tarafından yaratılacak olan ağır bir felaket ile oluşacak ölümleri önleyememe ihtimalimiz; aramıza, dünyaya bir kişi daha getirmemek için oldukça iyi bir nedendir. Gelecek, geçmiş zamanlara benzemeyecek.


Soru: VHEMT’in düşmanları var mı?

İzlediğimiz yüzlerce televizyon dramasından gördüğümüz; iyi karakterin, kötü adamın kıçını tekmelediği dizilerden sıyrılıp sokağa çıktığımızda, birkaç kişiyi düşüncesizce pataklamayı düşünmek olası. Elbet haklı olan savaşımız için kıçını tekmelemek istediğimiz insanlar arayabiliriz ancak oturup düşünüldüğünde bir düşman bulunamayacağında hemfikiriz.
Her şeyin sonunda, gerçek düşmanlarımız biz insanoğlunun açgözlülüğü, cehalet ve acı boyunduruğudur. Aslı olmayan bir düşmanı döveceğimiz yere bilinçlik, özgürlük ve cömertliği aşılayarak daha çok başarı elde edebiliriz.
Dünya üzerindeki yaşamın iyileştirilmesi, açgözlülüğe cömertlik, cahilliğe eğitim, boyunduruklara karşı ise özgürlük savunularak gerçekleştirilecektir.
Neden sokaktaki kötü insanları cuma öğleninde kavgaya çağırmak yerine, pekâla antrede oturup sorunları konuşarak halletmeyelim?


Soru: VHEMT’in resmi duruşu nedir?

Vehement sahip olduğu beyin, ağız gibi organlar ile canlı bir organizma olmadığından belirli bir duruş takınıp, fikir öne sürememekte; tartışmalara katılıp insanlara ne yapmaları gerektiğini söyleyip yumruk yemek zorunda kalmamaktadır.
VHEMT güncel inanç ve düşün sistemlerine eklenecek bir konsept olmasının yanında, asla üzerine yaşam sürdürülmesi gereken karışık bir davranış kalıbı değildir. Hareket üyelerinin hiçbirisi bir komite oluşturup hangi görüşü benimsemeleri gerektiğini düşünmemektedir.
Çoğu Gönüllü “Uzunca yaşayalım ve yok olalım” mottosu ile simgeleşmiş hayat görüşünü kabul eder ancak, eğer her kimse uzun yaşamak istemiyorsa, bu, kendi bilecekleri iştir. Gerçekten de hareketimizin tek gönüllülük şartı günümüz nüfusuna başka bir insanoğlu eklememektir. Çocuk sahibi bir çift de VHEMT gönüllüsü olmayı pekâla isteyebilir; sahip oldukları çocuk son olmak kaydıyla. VHEMT Gönüllülerinin hepsi insan soyunun tamamen yok edilmesini desteklemeyip, yalnız günümüz nüfusuna daha fazla çocuk eklenmesini yanlış bulmaktadır.
Gönüllülerimiz Politik, Filosofik ve de dinî olarak farklı görüşlere sahip olabilir ancak resmi Hareket manifestine etki etmemektedirler. Dogmalardan sıyrılın. Hepimiz özgün düşüncelerimiz ile konuşmalıyız.


Soru: VHEMT ne zaman başladı?

VHEMT’in kökleri insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. İnsan soyunun tükenmesi ihtimali kendi varlığı ile başlamıştır.
Buz çağı başladığında, insanoğlu hayvanları soyu tükenircesine avlamıştı ve zeki neandertallerden en az birisi şaşkınlıktan başka bir gerekçe göstermiş olmalıydı. Mezapotamya uygarlığı çorak bir çöle dönüşüp Lübnan sedirleri tapınaklar için kesildikçe, mutlaka birisi “ortada bir yanlışlık var” diye düşünmüş olmalı. Romalılar imparatorluklarını uzak ve yakındaki kaynakları tüketerek doldurduklarında, kesin aralarından biri “Humanus non gratis” ya da benzeri bir söylemde bulunmuştur. Birileri bu yağmacı kalabalığın telaşesi olmadan daha rahat edeceğini düşünmüş olmalı. Ortadoğu tanrısı Yahveh/Yahova/Allah dışında birisi. Semavi geleneğin söylediği, tarih öncesi zamanlarda insanı yaratmaktaki hatasını anlayan Tanrı’nın bir sel felaketi ile bizi silmeye çalıştığı ancak aradan kaçan bir ailenin tüm dünyaya yeniden yayıldığını biliyoruz. Hay aksi! (Kamer Suresi 11-14)
Biz Hareket’imizi VHEMT olarak tanımlasak da tarih boyunca bir çok isimle anılmıştır bu; fakat yine de bildiğimiz kadarıyla herhangi bir kayıt yok.
Dünya üzerindeki milyonlarca insandan mutlaka birkaçı habersizce aynı sonuca varıp, bizim kararımızda hemfikir kalmıştır. Gönüllülerimizin büyük bir kısmının VHEMT Hareketi’ni öğrenmeden önce de vehement savunucularıydılar.
Hareketin asıl özü hepimizin içindeki doğal sevgi ve mantık karışımından kaynaklanmaktadır. İçimizde doğuştan mevcut olan vicdan bizi sorumluluk sahibi tercihe yönlendirmektedir.


Soru: Kurucunuz kimdir?

Kimse VHEMT’in kurucusu değildir. İnsan zeka kazandığından beri hayatta olan bu dünya görüşü, felsefeye “Gönüllü İnsanoğlunun Yokolması Hareketi” adını Les U. Knight vermiştir. Tarih boyunca, farklı yerlerde bağımsız olarak ortaya atılmış ancak toplumların üreme sevgisi arasında kaybolmuş bir farkındalıktır.
Milyonlarca digger insan gibi, Les basit mantık yolu ve sevgi ile Gaia’nın insanlar olmadan daha iyi olacağı sonucuna ulaşmıştır; kendisi kurucu olarak anılabilir ve Hareket’in ismini kazandırmış olsa da hepimiz gerçeği kendimizde buluyoruz.
Les uluslararası olarak VHEMT’in sözcüsü sayılıyor olsa da, Hareketimizin gönüllüleri adına kimse konuşmamaktadır. Hareketimizin isminde, farklı sorunlar ile ilgili herhangi resmi bir duruş yoktur. Soru: Bizim Çocuklarımız var. Yine de katılabilir miyiz?
Günümüzün çocukları yarının kaderini belirleyecekler. Çocuklarımız, medeniyetin ters çevrilerek Dünyanın biyosferini yenileyebilmesi için gerekli bilinci aşılayabilecek potansiyele sahiptir; ve birçoğu yeteneklerini keşfedebilmeleri için yardımımızdan yararlanabilir.
Doğal olarak aramıza katılabilirsiniz; yalnız olmayacaksınız. İnsanlar VHEMT görüşünü kazandıklarında ailelerine yeni bireyler eklememeye karar verirler. Çocuklarının kendilerine torun vermeleri için baskı yapmaz, ve hatta üreme imkanlarını sorumluca değerlendirmelerini öğütlerler. Geçmiş için suçlu hissetmenin bir anlamı yok. Suç pozitif çözümler üretmez. Gönüllü olmanın geçmiş ile çok bir alakası yoktur. Sorun, gönüllülerimizin korumaya çalıştığı Dünyanın geleceğidir. Soru: VHEMT’e karşı olan insanlar var mıdır?
İnsanlar VHEMT’I ilk doyduklarında gönüllü ve destekleyicilerinin insanlardan nefret eden, herkesin intihar etmesi vey a kitlesel kıyımlarda yok olmasını dilemesi gerektiği önyargısına varıyor. Nüfus azaltımının basitçe başka bireyler doğurmamak olduğunu düşünebilen pek kişi çıkmayabiliyor. Bebek yapmak, yaşamın vazgeçilemez bir parçası olarak görülüyor.
Biz bütün gönüllülerin karşılaştığı önyargılar çoğu zaman değerlendirmeden yok sayılsa da, aşağıda birkaç örneğini sunuyoruz:

Hepsinden önemlisi, herhangi birimiz karşımızdaki durum ile ilgili uzunca düşünüp, sosyal normlar ile baskılanmış fikirlerinden sıyrıldığında gerçekten de aynı sonuca varıyoruz: Kendimizi, insanlığın ve gezegenin yararı için gönüllü olarak elimin’etmeliyiz.
VHEMT doğal olarak hiçbir tür üzerine uygulanacak hiçbir(!) zorunlu soykıyımın destekçisi olmadığı gibi, insanoğlunun toptan katli için hiçbir çaba göstermemektedir. Günümüzde bu vahşeti gerçekleştirmek üzere çeşitli görüşler bulunmaktadır. Örnek olarak:

Yukarda bahsi geçen eylemler ancak Terörist İnsanoğlunu Yoketme Hareketi TİYH olarak adlandırılıp, kışkırtıcı ve ayrışımcı bir gelenek kazandırır.
VHEMT tam olarak bu insanların yaptıklarına karşıdır ancak kazancın iyilik olacağından şüphe duymaktadır. Gerçekten de kimseye zararı olmayıp, herkese kazancı bulunan gönüllü bir harekete karşı çıkmakta pek bir mantık yoktur.


Soru: Nasıl katılabilirim?

Gönüllü olmak ilk olarak kendi kafanızda başlamaktadır. Aramıza katılmak için tek yapmanız gereken önümüzdeki yaşamınızda çocuk sahibi olmamak üzerine karar almak. Bazıları için kolay bir karar; diğerleri için ise hayati önemde: Ancak çoğumuz için Harekete katılmak heybetli bir kişisel fedakarlıkta bulunmaktır.
VHEMT bir organizasyon değildir, doğal olarak resmi bir ofisi bulunmayıp, üyelik hizmeti de sunmamaktadır. Bizler hissettiğimizin doğru olduğuna kanaat getirmiş milyonlarca bireyden biriyiz. Diğer VHEMT Gönüllüleri ve Destekçilerine katıl.


Nasıl araba çıkartması, rozet veya tişört elde edebilirim?

Tüm ürünlerimiz These EXIT Times sayfasından veya online olarak CafePress aracılığıyla dağıtılmaktadır.


Hürriyet gazetesi'nin VHEMT haberi, 15 Mayıs 2011.

Translated by Gülver Kerem.